16 Temmuz 2018 Pazartesi

AB İle İlgili Bağlantı Adresleri

1836 defa okundu

 

-BİLGİ KAYNAKLARI-

AB Bakanlığı http://www.abgs.gov.tr

AB Resmi Gazetesi http://eur-lex.europa.eu

AB Resmi İstatistikleri-Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

AB Resmi web sitesi http://europa.eu

AB Türkiye Delegasyonu http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

AB Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağı http://www.abigem.org

Avrupa Birliği Konseyi http://www.consilium.europa.eu

Avrupa Birliği Sayıştayı http://www.eca.europa.eu

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu http://www.yes.be

Avrupa Komisyonu Merkez Kütüphanesi http://ec.europa.eu/libraries

Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu.int/comm

Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.eu/

Avrupa Parlamentosu http://www.europarl.europa.eu

Avrupa Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu http://www.businesseurope.eu

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu http://www.etuc.org

Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.org

Bölgeler Komitesi http://cor.europa.eu

Ekonomik ve Sosyal Komite http://www.eesc.europa.eu

Eurobarameter http://ec.europa.eu/public_opinion

Eurodesk-Avrupa Fırsatları http://eurodesk.ua.gov.tr

EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid

İktisadi kalkınma Vakfı http://www.ikv.org.tr

Jean Monnet Burs Programı http://www.jeanmonnet.org.tr/b

Merkezi Finans ve İhale Birimi http://www.cfcu.gov.tr

REC Türkiye-Bölgesel Çevre Merkezi http://www.rec.org.tr

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi http://www.stgm.org.tr

TOBB http://www.tobb.org.tr

Ulusal Ajans-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı www.ua.gov.tr

 

AKADEMİK

Changing Turkey in a Changing World http://changingturkey.com

European Journal of Turkish Studies http://ejts.revues.org/index.html

Europeanisation of Turkey http://europeanizationofturkey.wordpress.com

Exeter Turkish Studies http://centres.exeter.ac.uk/exts/research/democracy.php

Institute for European Integration Research http://www.eif.oeaw.ac.at/index-en.php

The Center for European Policy Studies http://www.ceps.eu

The European Union Studies Asssociation  http://www.eustudies.org

A European Think Tank for Global Action http://www.fride.org/homepage_english